Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Informacji udziela Administrator ( mgawrysiak@pwsz.pila.pl ).

For further information please contact :
mgawrysiak@pwsz.pila.pl